Den 1 årige uddannelse til SIQ Terapeut

1 årig uddannelse til SIQ terapeut – en psykospirituel uddannelse.
En psykospirituel uddannelse til terapeut i den spirituelle intelligens gennem Hjertes Energi.

En moderne terapeutuddannelse som udvikler psyke, krop, sind og ånd. SIQ er læren om det psykospirituelle sind udviklet af Merete Gundersen. SIQ står for Spirituel Intelligens.

Der er tale om en dybdegående egen udvikling og spirituel udvikling. Der modtages undervisning i meditation, visualisering, spirituelle begreber, hypnose og den spirituelle intelligens belyses og erfares. Du lærer at arbejde med ubalancer og træner i at vende dem til balancer gennem Hjertes Energi.

Der arbejdes ud fra en holistisk tilgang til forandring hos mennesker. Den spirituelle transformation sker gennem meditation, visualisering, bevidsthedsudvidelse og tankens kraft ud fra et SIQ tankesæt. Vi arbejder med healing, clairvoyance, kanalisering og chakraerne.

Der gives teoretisk viden og træning i den menneskelige spiritualitet. Der trænes i at anvende metoder- teknikker- og øvelser, både til egen udvikling og til undervisning af andre.

Der afsluttes med skriftligt og mundtligt eksamen, som vurderes bestået ikke bestået.

Uddannelsens formål
Er gennem en moderne psykospirituel uddannelse, der arbejder både teoretisk og praktisk at kunne arbejde med Hjertes Energi.
  • En moderne terapeutuddannelse som udvikler psyke, krop, sind og ånd.
  • At kunne undervise og i Hjertes Energi gennem SIQ.
Indhold i den 1 årige uddannelse til SIQ terapeut.
Hjertes Energi – De tolv hjerte hjerteblade.
Meditation
Visualisering
Hypnose
Bøn
Bevidsthedsudvidelse
Sjælskontakt
Tankens kraft
Livsformål
Aura og chakraarbejde
Clairvoyance
Healing
Kanalisering
Coaching
Etik

Der arbejdes teoretisk og praktisk inden for områderne.

Som SIQ Terapeut
Har du på det personlige plan gennemgået en selvudviklingsproces og spirituel udvikling både på teoretiske plan og gennem teknikker, metoder og øvelser. Du kan som uddannet SIQ terapeut videreformidle og lære andre at bruge Hjertes Energi aktivt samt vejlede i forbindelse med psykospirituel udvikling.
Den 1 årige uddannelse til SIQ terapeut kan tages selvstændig. Den er samtidig adgangsgivende til den 2 årige uddannelse til SIQ terapeut – en psykospirituel uddannelse Master Degree.

 

Merete Gundersen, en af Danmarks dygtigste psykospirituelle terapeuter, er gæstelærer på uddannelsen.

Download folder SIQ Terapeut i Hjertes Energi

Tilmelding: mail@jetteulrich.dk

Hvis du vil vide mere, kontakt mig endelig på telefon 2938 2570.

Tilbage til forsiden

WEB_03_DSC6746JU